Gonzalo Pérez de Olaguer Córdoba

Enginyer Superior de Telecomunicació

Currículum professional

Enginyer Superior de Telecomunicacions, especialitzat en enginyeria microelectrónica, administració de sistemes Debian GNU/Linux i programació firmware, C, C++, bash, perl, PHP, etc.

Aquesta es una selecció de feines que he realitzat al llarg de la meva trajectòria professional:

2018

Col·laboració amb Project Open Business Solutions, S.L. en el desenvolupament del programari project-open per a la pròpia empresa i adaptacions per a alguns dels seus clients. Tecnologies emprades: Naviserver, OpenACS, PostgreSQL, Sencha, Electron, Docker.

2010-2018

Manteniment del servidor de Kenwood Ibérica SA que corre amb l'aplicació web disenyada per mi al periode 2009-2010 (vegeu més endavant).

2016

Serveis de consultoria informàtica per a Montanyà Hotel Resorts, S.A. relacionats amb gestió de xarxes i integració de sistemes de gestió PMS i TPV.

1998-2013

Instal·lació i manteniment de la xarxa informàtica de l'Escola d'Art de Sant Cugat, que ofereix serveis de xarxa basats en un servidor Linux a una cinquantena d'ordinadors (PC i Apple) en diversos segments de xarxa (aules).

2012

Disseny i implementació d'un sistema clau en mà basat en panell PC (PDX-089T) per a control d'accessos per Hotels Montpalau. Basat en Debian GNU/Linux, amb importació i exportació de dades en Excel.

2011

Possada en servei d'un servidor central per a les oficines de Grupo Goderi, S.L. amb gestió d'usuaris i ordinadors, serveis interns de web i correu electrònic (entre d'altres), i servidor de fax.

2009-2010

Diseny i implementació d'una aplicació web per a Kenwood Ibérica SA, de suport per als seus serveis tècnics i xarxa de vendes: compra en línia de peces de recanvis, gestió d'albarans i facturació, gestió de reparacions en garantia, documentació tècnica, etc.

He fet servir les tecnologies següents:

 • Servidor basat en Debian GNU/Linux, oferint serveis web HTTPS darrere d'un tallafocs
 • Tecnologia LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP i Perl)
 • Marc de treball Javascript amb jQuery
 • Sistema respatller automatitzat
 • Manteniment remot del servidor via VPN
 • Programes subministrats com a paquets Debian
 • Documentació en LaTeX (TeX)

2002-2007

Disseny i implementació d'un sistema automatitzat d'enginyeria inversa per a equips de diagnòstic de vehicles industrials per a l'empresa Automotive Diagnosis CSP SL.

En aquest projecte he utilitzat les tecnologies següents:

 • sistema operatiu en temps real RTLinux i RTAI
 • programació de mòduls per a Linux en C
 • processament d'informació en C, Perl i Bash
 • interfície gràfica d'usuari en Perl/Tk i Tcl/Tk
 • sistema de construcció de programes Automake/Autoconf de GNU
 • sistema de construcció de paquets Debian
 • sistema operatiu eCos per a sistemes incrustats
 • compilació creuada d'ARM sobre i386 usant eines Gnuarm
 • disseny de maquinari basat en microcontroladors ARM (Philips LPC2000 i Intel XScale)
 • comunicacions RS232, USB i Bluetooth
 • documentació en LaTeX (TeX)

1997-2001

Automatització de la maquetació de diverses revistes electròniques en format CD-ROM per a HTTP Comunicació SA i Doyma SA, utilitzant el programa Director de Macromedia i programació en Lingo.

1999

Disseny, implementació i posada a punt d'un programa de control d'una línia electrolítica basat en PC, per a Novatek SL.

Col·laboració amb el suplement d'economia El Correu Financer, publicant articles sobre noves tecnologies.

1997-1999

Desenvolupament de petites utilitats de control industrial per a l'empresa Novatek SL.

Automatització de processos de fabricació de circuits impresos.

1996-1997

Disseny i implementació d'un sistema de gestió de comandes de peces de recanvis via mòdem i fax per als serveis tècnics de Kenwood Ibèrica a Espanya i Portugal.

Disseny i implementació d'un sistema d'impressió sota demanda de la documentació tècnica dels taxímetres de l'empresa Interfacom SA.

Traducció de programari i manuals tècnics varis per a Kenwood Ibèrica SA.

1995

Disseny i implementació de programari de control d'estacions base de xarxes d'entroncament per als models TK715ETS/TST de Kenwood.

1988-1994

Desenvolupament de petites utilitats d'automatització a mesura i distribució de programari de control numèric d'altres fabricants per a empreses industrials de la província de Barcelona.