Gonzalo Pérez de Olaguer Córdoba

Enginyer Superior de Telecomunicació

Xarxes per a escoles

Xarxes d'ordinadors compostes per, com a mínim, un servidor i un client. Totes les xarxes proporcionen els serveis següents:

Xarxes multiplataforma

Es tracta de xarxes compostes d'ordinadors clients que executen Windows, MacOS o Unix, simultàniament. La xarxa ofereix serveis unificats per als tres tipus de sistema operatiu, cosa que permet disposar, pel que fa referència a serveis de xarxa, d'un entorn de treball unificat.

Podeu descarregar un dossier informatiu per a escoles d'art que tambè val per altre escoles que requereixen xarxes multiplataforma.

Xarxes de baix cost

A l'hora de muntar un aula d'ordinadors, el que acostuma a valdre més diners són els ordinadors clients. Les xarxes de baix cost són xarxes que utilitzen ordinadors clients barats de segona mà.

En aquest tipus de xarxes els programes no s'executen en els ordinadors clients, sinó que tots els programes s'executen en el servidor. Evidentment, el servidor ha de ser un ordinador bastant potent, però només en cal un.

Els ordinadors clients es limiten a controlar teclat, ratolí, pantalla i so, motiu pel qual es poden usar ordinadors de segona mà amb diversos anys d'antiguitat sense que es noti una deterioració en la velocitat de funcionament.

Amb aquest sistema es poden muntar xarxes d'ordinadors per una fracció del preu que requeriria una instal·lació amb ordinadors nous.

A més, les xarxes d'aquest tipus poden ser autoinstal·lables.

Xarxes autoinstal·lables

Es tracta de xarxes en les quals la instal·lació del programari en els ordinadors clients es realitza de forma 100 % automatitzada, sota control del servidor.

Normalment es requereix la instal·lació i configuració d'un únic ordinador de referència. La resta d'ordinadors es configuraran automàticament prenent com model aquest ordinador de referència.

Es poden tenir diversos ordinadors de referència.

La instal·lació d'un ordinador client es pot realitzar una sola vegada (la primera vegada que s'utilitza) o es pot reinstal·lar el programari des de zero cada vegada que s'arrenca l'ordinador.