Gonzalo Pérez de Olaguer Córdoba

Enginyer Superior de Telecomunicació

Servidors a mida

Instal·lo i configuro servidors a mida basats en la distribució Debian GNU/Linux, i els lliuro llestos per a endollar i arrencar.

Servidors centrals per a Intranets

Totes les tecnologies d'Internet disponibles en la vostra xarxa local. El principal avantatge d'aquest tipus de servidors és permetre la configuració 100 % automàtica dels paràmetres de xarxa dels ordinadors, però també poden proporcionar qualsevol altre tipus de servei.

Servidors d'aplicacions

Generalment basats en tecnologia LAMP, es tracta de servidors que executen programes als quals s'accedeix remotament, en la majoria dels casos a través d'un navegador web.

L'avantatge d'aquest tipus de sistema és que el programa s'instal·la i manté en un únic ordinador (el servidor) i es pot utilitzar des de qualsevol altre ordinador; fins i tot simultàniament des de diversos ordinadors.

Servidors de respatller

Si l'ordinador principal falla, només cal reemplaçar-lo pel servidor de respatller i encendre'l. Sense pèrdua de dades i sense pèrdua de temps.