Gonzalo Pérez de Olaguer Córdoba

Enginyer Superior de Telecomunicació

Consultoria de programari lliure

Treballo amb programari lliure des de 1995, i és un tema que conec bé. Aquest coneixement està a la vostra disposició en cas que us interessi conèixer en quina mesura podríeu beneficiar-vos de la utilització de programari lliure, bé per a iniciar nous projectes, bé per a substituir el programari que useu en l'actualitat.

Aquí disposeu d'una taula (en castellà), més extensa que precisa, de programes per a Linux i els seus equivalents en Windows.

Estudis de viabilitat

Puc elaborar un estudi de viabilitat per a la migració a programari lliure, fent un inventari de totes les aplicacions que utilitzeu en l'actualitat, i buscant reemplaçaments lliures per a cadascuna d'elles.

Migració d'aplicacions

En el cas que us quedés alguna aplicació solta que us impedeixi migrar completament a programari lliure, estudiaria la possibilitat de reescriure aquesta aplicació en concret usant programari lliure.